Selecteer een pagina

Panta Psychologie met dr. Herman Hoving

Voor moeilijkheden oplossingen vinden

Problemen zijn nog niet geslaagde pogingen om voor moeilijkheden oplossingen te vinden. Veel problemen niet moeilijk maar wel complex. Helaas is complex toch vaak moeilijk, maar dan wel anders.

Met Panta Psychologie maak ik als psycholoog complexe problemen hanteerbaar en uitdagend. Daarbij komt het progressie principe goed van pas. Small wins bereiken en versterken van het vermogen om moeilijkheden op creatieve wijze te identificeren en op te lossen. Creativiteit is een cruciale vaardigheid in de 21ste eeuw. Expertise in ontwikkeling van creatief denken, het slim toepassen van het progressie principe en beproefde psychologische inzichten en methoden vormen de hoekstenen van mijn praktijk. Zo kan ik mijn cliënten van dienst zijn.

Complexe problemen liggen op terreinen als: strategie ontwikkeling, innovatie, conflicthantering, teamontwikkeling, project management, onderzoek & ontwikkeling (R&D) en ook in de dagelijkse omgang met anderen. Realiseren van het goede leven en goed samenleven is niet altijd een gemakkelijke opgave. Met Creativiteit en Plezier – vitamine P – kom je ver.

Wil je hier aan werken , neem dan contact op en wees welkom in mijn praktijk. Je kunt mij desgewenst ook op jouw locatie (bedrijf, thuis) ontmoeten. Bovendien kan nader kennis worden gemaakt in de vorm van lezingen/workshops die ik verzorg.

Een mooie introductie kan de Training Innovatief Problemen Oplossen zijn. Hierin staan innovatie en creativiteit centraal. Bovenal wordt op een luchtige en interactieve wijze gewerkt aan het herkennen en wegnemen van blokkades bij het oplossen van complexe problemen en zo krijg je al een stevige dosis vitamine P.

“There’ s a crack in everything, that’ s how the light gets in” (Leonard Cohen).

Contact: 06 546 00 535, of Email Herman@PantaPsychologie.nl