Selecteer een pagina

Over de praktijk van Dr Herman

Q&A en praktijk voorbeelden

Waarom Panta Psychologie ?

Hoe gaan wij te werk ?

Wat moet ik daar voor doen ?

Wat zijn de succes pijlers ?

Hoe begin ik ?

Waarom Panta Psychologie ?

Iedereen heeft wel eens een probleem waar hij/zij zelf niet uit kan komen. Dan kan het verstandig zijn een psycholoog te raadplegen. Dat is in Nederland nog niet zo gebruikelijk maar in landen om ons heen wel. Panta Psychologie wil mensen de gelegenheid bieden om op laagdrempelige wijze nieuwe mogelijkheden te ontdekken en vooruitgang in het leven te boeken. Volgende vragen en antwoorden maken duidelijk hoe Panta Psychologie uitkomst biedt. Tot slot enkele praktijk voorbeelden.

Hoe gaan wij te werk ?

Samen analyseren wij uw situatie en zoeken de beste invalshoek om tot een oplossing te komen. We vinden de gewenste oplossing en helpen u deze te realiseren. Hierbij is het belangrijk dat wij ons inleven in uw situatie en dat doen we empathisch, betrokken en onafhankelijk.

Wat moet ik daar voor doen ?

U gaat in gesprek met Dr Herman en maakt nader kennis. Vervolgens komt u in ca. negen sessies tot de gewenste oplossing. Dat is veel minder dan de gemiddeld 22 die in de reguliere behandelingen nodig zijn. Panta Psychologie werkt sneller en effectiever door het stimuleren van uw eigen inzet, het progressie principe en een solution focused benadering. Voor particuliere en zakelijke cliënten hanteren wij verschillende tarieven. De kosten worden niet vergoed door een verzekering. U investeert zelf in de kwaliteit van uw leven, zie het laatste praktijk voorbeeld. Meestal worden de gewenste resultaten binnen drie maanden behaald. Het kan echter ook eerder en soms wordt een langer traject gevolgd. 

Wat zijn de succes pijlers ?

Wij werken volgens beproefde methoden en met Dr Herman, gepromoveerd op leiderschap en innovatie aan de universiteit van Leiden na een studie psychologie in Groningen en ervaring bij diverse bedrijven, ook internationaal. Zijn kennis en ervaring als P&O adviseur bij de PTT, innovatie adviseur bij TNO, tutor voor vele Master studenten en assistant professor aan diverse universiteiten in binnen – en buitenland worden ten volle benut.

Dr Herman is een toegankelijke persoon met een open en accepterende houding. Sociaal psycholoog die gebruik maakt van salutogenesis, immunologie en de Experiential Learning Theory over ervaringsleren. Oplossingsgericht met body and soul! Hij heeft geleerd dat je met het progressie principe veel kunt bereiken. En met creatief probleem oplossen, volgens het World Economic Forum de belangrijkste vaardigheid in de 21ste eeuw, kom je nog verder!

Hoe begin ik ?

Na het maken van een afspraak wordt in een open gesprek begonnen met een nadere kennismaking. U vertelt waarmee u gekomen bent – uw vraag – en Dr Herman licht de succes pijlers in uw situatie nader toe. Daarmee wordt meestal al een begin van een oplossing  gevonden. Er wordt besproken hoe er verder kan worden gewerkt en er wordt desgewenst een planning van de volgende stappen gemaakt. Aldus bent u al begonnen met het werken aan een oplossing en wordt een vliegende start gemaakt.

Van klacht naar Kracht

Contact

Herman Hoving, +31 (0) 6 54600535, Herman@PantaPsychologie.nl

Praktijk voorbeelden

Directeur van een fabriek, begin 40 en met sterke affiniteit voor marketing.

Na uitbreiding d.m.v. acquisitie van de fabriek liep deze directeur tegen problemen aan in de communicatie met zijn medewerkers waarvoor hij bij mij hulp zocht. We startten de sessies met aandacht voor de analyse en ontwikkeling van zijn leiderschap. Leiding geven bleek wat anders te zijn dan marketing. Nadere focus op concrete communicatie met zijn medewerkers in verschillende werksituaties verschafte meer duidelijkheid over zijn wijze van communiceren en invloed uitoefenen. We hebben er vervolgens aan gewerkt dat hij

  1. Helder zou communiceren met behulp van verschillende gesprekstechnieken, onder meer door empathisch te luisteren en het gesprek ook samen te vatten.
  2. Voortaan ook zou voortbouwen op de kracht van de ander (en zich minder zou fixeren op de zwakte van de ander).

Op deze wijze vond deze directeur wegen om zijn persoonlijk leiderschap te verbeteren waarmee de (7) sessies goed konden worden afgesloten.

Casus bij het Center for Creative Leadership (USA, N.C.)*

‘ Bouwer, visionair, geeft nooit op’.

Begin 2000 bereikte D.E. (initialen van de persoon in kwestie) grote hoogte als president en COO van een snel groeiend dot com bedrijf. De toekomst zag er goed uit, totdat de markt instortte. Na jaren van moeizaam opkrabbelen werd de zaak door een fusie gered. D.E zag zichzelf geplaatst voor een nieuwe leiderschapsrol in een nieuw bedrijf en had behoefte aan hulp bij het ontwikkelen van zijn leiderschap in deze nieuwe fase van zijn carrière. De nieuwe CEO zag veel in hem en stuurde hem naar het CCL ‘Leiderschap op de Top programma’. Hier had D.E een transformationele ervaring: de reis van elke leider is uniek, maar niemand is alleen. Delen en samenwerken met anderen onderweg maakt iedereen sterker. D.E  ontdekte zijn eigen veerkracht, de waarde van compassie en bescheiden zelf bewustzijn. En hij leerde deze kenmerken te richten op het bouwen en het inspireren van een team. Met de hulp van het CCL ontdekte hij dat een bocht in de weg tot nog grotere kansen kan leiden.

*Bij het CCL heb ik zelf met grote voldoening een training innovatiemanagement gevolgd. In deze casus kunnne wij ons goed herkennen.

Financieel specialist, begin dertig.

Deze specialist, Master in Economische Wetenschappen was in between jobs en de tijd die hij nodig had om een nieuwe baan te vinden viel hem tegen. Verschillende sollicitatiegesprekken hadden nog niets opgeleverd terwijl de vraag naar deze specialisten groot was. Dit gaf client een onbehaaglijke gevoel en hij vroeg zich af wat er aan de hand kon zijn. Uit onze gesprekken bleek dat zijn houding bij gesprekken als defensief was te omschrijven. Bij nader onderzoek bleek dit te berusten op ervaringen in zijn jeugd. Deze ervaringen had hij bovendien zodanig intern geattribueerd dat er een vertekend zelfbeeld was ontstaan. Nadat zijn fenomenale en ervaren zelfbeeld meer in harmonie waren gekomen kon de client sollicitatiegesprekken beter voeren. Bovendien werd geoefend in onderhandelen om een beter arbeidscontract bij een potentiele nieuwe werkgever te behalen. Dit lukte meteen waardoor aan de in between periode een tamelijk vlot, en wel met vijf sessies binnen twee maanden, einde was gekomen. Tot tevredenheid van de client.

Investeren in de kwaliteit van je leven.

Voorgaande casus is een mooi voorbeeld van investering en opbrengsten die met Dr Herman kunnen worden behaald. Allereerst is daar het immateriële resultaat van meer welbevinden. Een begin met traumaverwerking was gemaakt, de client ‘zat beter in zijn vel’ en kon vlot een nieuwe baan bemachtigen.

De investering van ca. Euro 750,- in de vijf sessies met Panta Psychologie kan als zeer lucratief worden beschouwd wanneer we deze afzetten tegen de opbrengsten die voortvloeien uit een sneller sollicitatieresultaat. Daarbij werd bovendien een aanzienlijke salarisverhoging behaald.

 

There’ s a crack in everything, that’ s how the light gets in (Leonard Cohen).

Contact

Herman Hoving, +31 (0) 6 54600535, Herman@PantaPsychologie.nl