Selecteer een pagina

Panta Psychologie met dr. Herman Hoving

Voor moeilijkheden oplossingen vinden

Het leven heeft zo veel te bieden, ook in tijden van Corona. De pandemie bergt bedreigingen en kansen in zich. Nadruk ligt op de bedreigingen, en die moeten niet worden genegeerd, wel kan het adagium ‘control the controllables ’ uitkomst bieden. De kansen zijn er zeker ook. Ze ontstaan bijvoorbeeld wanneer de noodzaak tot meer leven op de menselijke maat nu echt wordt ervaren. Kleinere klassen in het onderwijs, meer aandacht voor kleine gemeenschappen, de vrijheid om thuis te werken, minder verspilling van tijd en energie door verplaatsingen naar en van het werk.

Dat levert ook nieuwe problemen op. Maar waarom zou je het dan moeilijker maken als het ook gemakkelijk(er) kan? Problemen zijn namelijk nog niet geslaagde pogingen om voor moeilijkheden oplossingen te vinden. Bovendien zijn veel problemen niet moeilijk maar wel complex. Helaas is complex toch vaak moeilijk, maar dan wel anders.

Met Panta Psychologie maak ik als psycholoog complexe problemen hanteerbaar en uitdagend. Daarbij komt het progressie principe goed van pas. Small wins bereiken en versterken van het vermogen om moeilijkheden op creatieve wijze te identificeren en op te lossen. Creativiteit is volgens het World Economic Forum de belangrijkste vaardigheid in de 21ste eeuw. Expertise in ontwikkeling van creatief denken, het slim toepassen van het progressie principe en beproefde psychologische inzichten en methoden vormen de hoekstenen van mijn praktijk en hiermee kan ik mijn cliënten uitstekend van dienst zijn.

Complexe problemen liggen op terreinen als: strategie ontwikkeling, innovatie, transitie, conflicthantering, samenwerken en teamontwikkeling, project management, onderzoek & ontwikkeling (R&D) en in de dagelijkse omgang met anderen. Het realiseren van het goede leven en goed samenleven is niet eenvoudig. Met Creativiteit en Plezier – vitamine P – kom je ver.

Ik kom hierover graag in gesprek. Neem daartoe contact op met dr. Herman Hoving, psycholoog, en wees van harte welkom in mijn praktijk. Belangrijk is dat u geen drempels ervaart. Ik ontmoet mijn cliënten desgewenst ook op hun locatie (bedrijf, thuis). Bovendien kunnen we nader kennis maken in de vorm van lezingen/workshops die ik verzorg. Hierin staan de thema’s innovatie en creativiteit centraal. Bovenal wordt op een luchtige en interactieve wijze gewerkt aan het herkennen en wegnemen van blokkades bij het oplossen van complexe problemen en zo krijgt u al een stevige dosis vitamine P.

“There’ s a crack in everything, that’ s how the light gets in” (Leonard Cohen).

Contact: 06 546 00 535, of Email Herman@PantaPsychologie.nl