Selecteer een pagina

Meer over de praktijk van Dr Herman

aan de hand van de volgende Q&A

Waarom Panta Psychologie ?

Hoe gaan wij te werk ?

Wat moet ik daar voor doen ?

Wat zijn de succes pijlers ?

Hoe begin ik ?

Waarom Panta Psychologie ?

Iedereen heeft wel eens een probleem waar hij/zij zelf niet uit kan komen. Dan kan het verstandig zijn een psycholoog te raadplegen. Dat is in Nederland nog niet zo gebruikelijk maar in landen om ons heen wel. Panta Psychologie wil mensen de gelegenheid bieden om op laagdrempelige wijze nieuwe mogelijkheden te ontdekken en vooruitgang in het leven te boeken. Volgende vragen en antwoorden maken duidelijk hoe Panta Psychologie uitkomst biedt.

Hoe gaan wij te werk ?

Samen analyseren wij uw situatie en zoeken de beste invalshoek om tot een oplossing te komen. We vinden de gewenste oplossing en helpen u deze te realiseren. Hierbij is het belangrijk dat wij ons inleven in uw situatie en dat doen we empathisch, betrokken en onafhankelijk.

Wat moet ik daar voor doen ?

U gaat in gesprek met Doctor Herman en maakt nader kennis. Vervolgens komt u in ca. negen sessies tot de gewenste oplossing. Dat is veel minder dan de gemiddeld 22 die in de reguliere behandelingen nodig zijn. Panta Psychologie werkt sneller en effectiever door het stimuleren van uw eigen inzet, het progressie principe en een solution focused benadering. Voor particuliere en zakelijke cliënten hanteren wij verschillende tarieven. De kosten worden niet vergoed door een verzekering. U investeert zelf in de kwaliteit van uw leven. Meestal worden de gewenste resultaten binnen drie maanden behaald, het kan echter ook eerder en soms wordt een langer traject gevolgd. 

Wat zijn de succes pijlers ?

Wij werken volgens beproefde methoden en met Dr Herman die is gepromoveerd op leiderschap en innovatie aan de universiteit van Leiden na een studie psychologie in Groningen en ervaring bij diverse bedrijven, ook internationaal. Zijn kennis en ervaring als P&O adviseur bij de PTT, innovatie adviseur bij TNO, tutor voor vele Master studenten en assistant professor aan diverse universiteiten worden ten volle benut.

Daarbij is hij een eenvoudige en vriendelijke persoon die je met warmte ontmoet. Hij is een sociaal psycholoog die ook gebruik maakt van salutogenesis, immunologie en de Experiential Learning Theory over ervaringsleren. Oplossingsgericht met body and soul! Hij heeft geleerd dat je met het progressie principe veel kunt bereiken. En met creatief probleem oplossen, volgens het World Economic Forum de belangrijkste vaardigheid in de 21ste eeuw, kom je nog verder.

Hoe begin ik ?

Na het maken van een afspraak wordt in een open gesprek begonnen met een nadere kennismaking. U krijgt de gelegenheid uiteen te zetten waarmee u gekomen bent – uw vraag – en Dr Herman licht de succes pijlers in uw situatie nader toe. Daarmee wordt meestal al een begin van een oplossing  gevonden. Er wordt besproken hoe er verder kan worden gewerkt en er wordt desgewenst een planning van de volgende stappen gemaakt. Aldus bent u al begonnen met het werken aan een oplossing en wordt een vliegende start gemaakt.

Van klacht naar Kracht

Small wins. Niets motiveert zo sterk als het maken van vooruitgang.

There’s a crack in everything, that’s how the light gets in (Leonard Cohen).

Contact

Herman Hoving, +31 (0) 6 54600535, Herman@PantaPsychologie.nl